Karriere,  Kontorliv

Når man kommer til skade på jobbet

Reklame for Elmer Advokater

Selv for kontormus kan det være farligt at gå på arbejde. Dårligt arbejdsmiljø kan resultere i luftvejsskader, ligesom dårlige rammer kan give fysiske skader. Arbejder du tillige med potentielt traumatiske emner, eller oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, så kan det føre til varige psykiske skader.

Når der skal træffes afgørelse om hvorvidt en arbejdsskade er varig eller ej, så bruger Arbejdsmakedets Erhvervssikring, AES (myndigheden på området) en méntabel. En mengrads tabel kan afgøre om din skade kvalificerer sig til at være en arbejdsskade, og hvis den er det, så i hvilket omfang du skal godtgøres.

AES vil se på skadens medicinske art og omfang, og de vil også vurdere, hvilke ulemper skaden har for din hverdag, og dit daglige virke. Det er den samlede vurdering af skaderne, som afgør om du kvalificerer dig til en godtgørelse, der ses ikke på skaderne hver for sig. Så hvis du har fået dårlige knæ, piskesmæld, etc. som følge af samme ulykke, så ses der på helheden af dine skader. En skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn og indtægt.

Mengrads tabel kan ses hos Elmer advokater, hvor de grafisk har opstillet de almindeligt udbetalte beløb for godtgørelse for varige men. Det er dog langt fra sikkert at du kan få det anførte beløb. Processen for at få godkendt en arbejdsskade kan være lang og sej. Selv med en baggrund som jurist, vil jeg være lidt tilbageholdende med at begynde denne proces selv. Især hvis jeg havde stærke smerter. Det kan derfor være en god ide at søge professionel hjælp.

Har du brug for assistance, så kan Elmer advokater kontaktes via af formularen på hjemmesiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *